Φάκελος Διαχείρησης Παρασίτων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζει το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 22000 και οι κανονισμοί του ΕΦΕΤ, ο φάκελος Αρχείου Απολυμάνσεων πρέπει να περιλαμβάνει τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Αναλαμβάνουμε την υγειονομική κάλυψη επιχειρήσεων με πλήρως ενημερωμένο και έγκυρο φάκελο απεντόμωσης-μυοκτονίας με προδιαγραφές ασφαλείας τροφίμων HACCP.

Ο φάκελος περιλαμβάνει κάθε απαιτητό έγγραφο από ΕΦΕΤ, υγειονομικό, κτηνιατρικές υπηρεσίες και κάθε άλλο δημόσιο φορέα.

Ερχόμαστε στον χώρο σας για αυτοψία του προβλήματος, εκτελούμε τις απαραίτητες εφαρμογές και εξοπλίζουμε την επιχείρησή σας με παγίδες δημιουργώντας ένα απροσπέλαστο δίκτυο για έντομα και τρωκτικά. 

  • Πιστοποιητικό Απολύμανσης & Μυοκτονίας
  • Άδεια Απεντόμωσης & Μυοκτονίας
  • Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού
  • Κάτοψη της επιχείρησης
  • Έκθεση παρασιτοκτονίας και συλλογή των στοιχείων.
  • Μελέτη – Προσφορά
  • Συμφωνητικό συνεργασίας